ANTIGRAVITÁCIÓS BARKÁCSVETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS VERSENYSZABÁLYZATA

1. VERSENY SZERVEZŐJE

Az Antigravitációs Barkácsvetélkedő elnevezésű verseny (továbbiakban: Verseny) szervezője és lebonyolítója a Magyar Jeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 5/b., cégjegyzékszám: 0110048381), (továbbiakban: Szervező). A Szervező a 444.hu internetes oldal (a továbbiakban: Weblap) üzemeltetője.

A Versenyt a Szervező a Weblapon (http://444.hu), valamint a 444.hu Facebook oldalán (a továbbiakban: Facebook oldal) (http://www.facebook.com/444.hu) bonyolítja.
A Verseny semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2. VERSENY CÉLJA

A Versenyben részt vevő csapatoknak egy úgynevezett Rube Goldberg gépet kell elkészítenie. A Rube Goldberg gép egyszerű feladatok elvégzésére alkalmas, bonyolult szerkezet (a továbbiakban: Gép). A Gép utolsó lépése az kell, hogy legyen, hogy a Gép "átadja saját magát", azaz átvág egy szalagot.
A Gépnek legalább harminc lépést kell tartalmaznia és ebből legalább tizenöt lépéshez MasterPass elfogadóhelyen vásárolt terméket kell felhasználni. A Szervező az Építési Fázisba bejutó Csapatoknak csapatonként maximum 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint értékben biztosítja az általuk megjelölt termékeket, amennyiben azokat MasterPass elfogadóhelyek kínálatából választják ki.

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Versenyre ötfős csapatok jelentkezhetnek (a továbbiakban: Csapat). A Versenyben az a Csapat vehet részt, amelynek tagjai a Versenyszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelnek. A Versenyben az a természetes személy vehet részt valamely Csapat tagjaként, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a. Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik;
b. betöltötte a 16 . életévét
(a továbbiakban: Csapattag)

c. a Csapatokban legalább egy 18 éven felülinek kell lennie.

A Versenyben történő részvétel önkéntes, az abban résztvevő Csapatok és Csapattagok a Versenybe történő, a jelen Versenyszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Versenyszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Versenyszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Versenyből ki vannak zárva a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint e személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), továbbá a Díj Felajánlók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Versenyre a Csapatok az alábbiakban meghatározott tartalmú elektronikus levél elküldésével jelentkezhetnek. A jelentkezést a vetelkedo@444.hu elektronikus címre kell elküldeni. A jelentkezéshez szükséges emailnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a. a Csapattagok nevét, email címét, egyetem / munkahely megnevezése;
b. a Csapat nevét;
c. a Csapat vezetőjének nevét, elérhetőségét;
d. a Csapattagok tagonkénti legalább ötven szavas bemutatkozását;
e. a Csapat legalább ötven szavas bemutatkozását;
f. a Csapattagok egy évnél nem régebben készült fényképét együtt és külön-külön;
g. legalább tíz perces vágatlan videofelvételt egy Csapatmegbeszélésről, ahol a tervezés, termékek válogatása is látszik;
h. legalább harminc másodperces, maximum száznyolcvan másodperces bemutatkozó videofelvételt, amin valamennyi Csapattag szerepel;
i. a Versenyben elkészíteni tervezett Gép dokumentációját és építési helyszínét; a dokumentációnak a tervezett harminc lépés közül legalább tizenöt lépést tartalmaznia kell (15 megjelölt üzletből vásárolni tervezett termék közül legalább nyolc terméket feltüntetve, melyektől a későbbiekben nem térhetnek el); továbbá a Gép működésének és a Gép elkészítéséhez szükséges költségvetés minél részletesebb leírását.
j. a kitöltött 3. számú mellékletet

A Szervező a Csapatoknak elsősorban, de nem kizárólag a jelentkezéshez használt emailcímre küld a részvételről szóló visszajelzést.

4. VERSENY IDŐTARTAMA

A Verseny 2015. szeptember 28. napján, 00 óra 00 perctől kezdődik, és 2015. november 11. napján, 23 óra 59 percig tart, és az alábbi Versenyperiódusokra oszlik:

∙ A Verseny első periódusa, a jelentkezési fázis 2015. szeptember 28. napján 00 óra 00 perctől 2015. október 15. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban:
Jelentkezési Fázis). A Jelentkezési Fázis kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
∙ A Verseny második periódusa, az ún. építési fázis 2015. október 19. napján 00 óra 00 perctől 2015. november 8. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: Építési Fázis ).
∙ A Verseny harmadik periódusa, az eredményhirdetési fázis 2015. november 9. napján 00 óra 00 perctől 2015. november 11. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: Eredményhirdetési Fázis).

5. VERSENY MENETE

A Verseny Jelentkezési Fázisában a Szervező a Weblapon, a Szervező Facebook oldalán, továbbá egyéb közösségi csatornáin (Youtube, Instagram) felhívást tesz közzé (a továbbiakban: Felhívás), amelyben meghirdeti a Versenyt. A Csapatok ebben a fázisban jelentkeznek a leírt feltételeknek megfelelően, és a Szervező ebben a periódusban szubjektív szempontok alapján kiválasztja közülük az Verseny résztvevőit, azt az összesen 5 (öt) Csapatot, akik bejutnak az Építési Fázisba. A kiválasztás ezen módját a Csapatok a jelentkezéssel tudomásul veszik és elfogadják. A Csapatoknak a Verseny befejezéséig digitális építési naplót kell vezetniük a Szervezővel együttműködve.

A digitális napló tartalmában a következőek az irányadók:
● Az építési naplóba hetente legalább 3 “bejegyzést” kell tenni. Minden bejegyzéshez szükséges egy cím, egy lead, és törzsszöveg. A 3 bejegyzés közül legalább 2nek fényképet kell tartalmaznia, amin a készülő Gép (vagy annak valamilyen részre, terve) és a csapat legalább 1 tagja is látható.
● 7 naponta legalább 1 “bejegyzésnek” a Youtube-ra feltöltött legalább 30 másodperces videót kell tartalmaznia, amin a készülő Gép (vagy annak valamilyen részre, terve) és a csapat legalább 1 tagja is látható.
● Az építési napló egy-egy “bejegyzésének” legalább 50 szóból kell állnia, és az építéssel kapcsolatos teendőkről, a csapat munkájáról, a tagokról kell szólnia.
● A szervező az építés során a Csapatoknak feladatokat adhat (pl.: készítsen gifet egy meglévő fázisról), ezeket a Csapatoknak teljesítenie kell.
Az Építési Fázisban a Csapatoknak a Szervezővel egyeztetve legalább 2 forgatási napra lehetőséget kell biztosítania az építés első és utolsó hetén, amikor a Szervező stábja a Gép építésének helyszínén a Csapat tagjainak jelenlétében forgat. Az Építési Fázisba jutó Csapatok vállalják a Gép felépítését, ellenkező esetben a Gép elkészítéséhez szükséges termékeknek a megvásárlásához a Szervező által nyújtott 100.000 Ft-os, azaz százezer forintos összeg visszafizetésére kötelesek.

Az Eredményhirdetési Fázisban a Szervező a zsűri döntése alapján egy nyertes Csapatot hirdet.

A zsűri tagjai (a továbbiakban: Zsűri) a 444.hu szerkesztőségének tagjai.

6. DÍJAK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, DÍJAK ÁTVÉTELE

A Verseny keretében a Szervező a Csapatokat jutalmazza.
A Verseny Díjait a MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselete és a 220 Volt Magyarország Kft. ajánlották fel (a továbbiakban: Díj Felajánlók).

A Díjak a következők:

a.) Zsűrizett első helyezett Díja a MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselete felajánlásából: a Csapat valamennyi Csapattagja részére egy 1 főre szóló San Franciscó-i utazás, amely során többek között meglátogathatják a Prezi helyi irodáját, és felbecsülhetetlen élményekben lehet részük.

b.) Minden Építési Fázisban részt vevő, a Gépet sikeresen elkészítő Csapat garantált Díja egy Nikon D5300 kit kamera, továbbá 30 ezer forint értékű digitális képkidolgozás, vagy ezzel egyenértékű Nikon felszerelés a 220 Volt Magyarország Kft. kínálatából (a továbbiakban Garantált Díj)

"Nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Díj Felajánlók a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesznek. (MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselete megbízottján, a Localtime Budapest Kft.-n keresztül teljesíti adófizetési kötelezettségét)"

A Fő Díj készpénzre vagy más tárgyra nem átváltható. A Nikon fényképezőgép helyett más Nikon termék választható a 220 Volt Magyarország Kft. kínálatából. A Díj másra át nem ruházható. A Nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Díj Felajánlók a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesznek.
A Szervező jogosult a nyertes Csapat által készített Gépet 2015. november 27. napján a „Play It” rendezvényen kiállítani, melyhez a nyertes Csapat – felek által előre egyeztetett módon és mértékben - szakmai segítséget biztosít.

A Szervező a Verseny kitűzött lejáratát követően legkésőbb 3 (három) naptári napon belül kihirdeti a nyertes Csapatot. A nyertes Csapatot a Szervező e-mailben értesíti a Díjról a Csapat vezetőjének elérhetőségén. Amennyiben a nyertes Csapat a megismételt értesítést követő 3 (három) munkanapon belül sem jelzi, hogy Díját a Szervező által megjelölt helyen átveszi, úgy a Csapat Díja elévül, azt a későbbiekben nem követelhetik és a Szervező jogosult a Zsűrizett Díjat a Zsűri által soron következő legjobbnak ítélt Csapatnak adni, ezen Csapat vezetőjét a Díjáról tájékoztatni.

A zsűrizés és a Díj átvétel helyszíne a Szervező 1024 Budapest Margit krt 5/b szám alatti székhelye/telephelye. A Díj átvételének feltétele a Szervező Díjról tájékoztató elektronikus levelében közölt jelszó megadása.
Amennyiben a Díjak átadása során bebizonyosodik, hogy a nyertes Csapat valamely Csapattagja a jelen Versenyszabályzatban foglaltak értelmében ki van zárva a Versenyből, úgy a Csapat a Díjra nem jogosult.
A Szervező a Díjat a nyertes Csapattal egyeztetett módon adja át. A nyertes Csapat tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező a Weblapon közölje, mint a Verseny nyertes Csapattagjainak a nevét.

UPDATE (2015.10.22.):

A résztvevő Csapatok vállalják, hogy amennyiben a Versenyben első helyezést érnek el, a Nyeremény átvételével, a vízumügyintézéssel és repülőjegy vásárlással kapcsolatban a Szervezővel együttműködnek, minden szükséges nyilatkozatot megtesznek, továbbá a kiskorú Csapattagok a San Franciscó-i utazáshoz szükséges szülői/gondviselői hozzájáruló nyilatkozatokat a szülőktől/gondviselőktől beszerzik.

7. FELHASZNÁLÁSI JOG

A Csapat/ Csapattagok az általuk a Verseny során az általuk készített és a Szervező Weblapjára vagy Facebook oldalára feltöltött vagy ezen helyekre beküldött valamennyi tartalommal (pl. fényképfelvétel, videofelvétel, szöveges tartalom, hangfelvétel) (a továbbiakban: Szellemi Termék) kapcsolatban kijelentik és szavatolják, továbbá kártérítési felelősséget vállalnak arra nézve hogy,

a. A Szellemi Termékek vonatkozásában kizárólagosan és teljes körűen jogosultak rendelkezni valamennyi szerzői joggal, illetve a szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó bármely egyéb joggal kapcsolatban, valamint harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szervezőt a felhasználási jog gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná;
b. a Szellemi Termékek elkészítése során nem veszélyeztetik saját, vagy más személy testi épségét, jogait és jogos érdekét, továbbá minden jogszabályi előírást betartanak.

A Csapat/Csapattagok a Szellemi Termékek vonatkozásában a jelen Versenyszabályzat elfogadásával egyidejűleg a Szervező részére teljes és kizárólagos, bármely időbeli és térbeli korlátozástól mentes és valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt és felhasználási jogot engednek, mely felhasználási jog alapján a Szervező jogosult arra, hogy tájékoztatási és ellenszolgáltatási kötelezettség nélkül a Szellemi Terméket részben vagy egészben többszörözze, nyilvánosságra hozza, terjessze, átdolgozza, vagy ezeket harmadik személlyel végeztesse el.

A Csapatot/Csapattagok a felhasználási jog ellenértékeként járó díjazásról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak. A Szervező a felhasználási jogot harmadik személy részére szabadon, bármilyen jogcímen átruházhatja.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Versenyben történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Azok, akik a Versenyben részt vesznek, tudomásul veszik és egyértelműen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

∙ Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Versennyel összefüggésben, a Verseny időtartama alatt a kapcsolattartás, a Díjak átadása és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
∙ nyertesség esetén a nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével)
a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Versennyel kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weblapon feltüntesse);
∙ Szervező a Verseny során megadott email címére elektronikus levelezés útján termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, hírlevelet, reklámanyagokat küldjön a gazdasági reklámtevékenységekről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ban, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az a Csapattag, aki nem kívánja, hogy a fentiek szerint hírlevéllel vagy reklámlevéllel megkeresse a Szervező, adatai törlését bármikor, korlátozás nélkül kérheti az alábbi címeken:

1024 Budapest Margit krt 5/b és az info@444.hu címre küldött emailben.

∙ Csapatról/Csapattagokról és a Díj átadásáról kép, hang és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.
A megadott adatok kezelője a Szervező. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint adatfeldolgozó.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-64316/2013.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Csapattagoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek a személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1024 Budapest Margit krt 5/b címen vagy az info@444.hu e-mail címen. Ezen kívül a Csapattagokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem értenek egyet, úgy a Csapattagok jogosultak bírósághoz fordulni. A Csapattagok az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosultak továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

A Csapattagok személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely a http://444.hu/adatvedelminyilatkozat/ webcímen elérhető.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Díj átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a Verseny szervezésében részt vevő szerződéses partnerek nem vállalnak felelősséget. A Csapat/Csapattagok tudomásul veszik, hogy a Szervező a Verseny során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weblapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weblapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Csapatok/Csapattagok téves rendszerüzeneteket kapnak Díjaikra, a nyertességükre vonatkozóan, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weblap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weblap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja felelősségét a Versennyel kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Csapat/Csapattag részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Csapatot azonnali hatállyal kizárja a Versenyből.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Verseny megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A jelen Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2015. szeptember 28.